Maging Pathway Partner Ngayon

Ang Adjoin Pathway Partners ay isang dedikadong grupo ng mga buwanang nagbibigay sa isang misyon upang tulungan ang mga tao na makahanap ng mga komunidad kung saan sila ay nakadarama na ligtas at iginagalang, at maaaring maging ang kanilang sarili sa bawat aspeto ng kanilang buhay.

Matuto Nang Higit Pa

Mabuhay

Tungkol sa aming trabaho

Ang mga beteranong kabahayan na nakakaranas ng kawalan ng tirahan ay tumatanggap ng suporta sa paghahanap sa pabahay ng kanilang itinalagang koordinator sa pabahay. Ang paglahok ng beterano sa paghahanap sa pabahay ay isang pagtutulungan sa pagitan ng coordinator at Beterano. Ang pansamantalang tulong sa pananalapi ay ibinibigay batay sa kita ng sambahayan at pederal na mga alituntunin (Area Median Income) at paunang tulong sa pananalapi. Habang nagtatrabaho kami upang ma-secure ang pabahay, ang mga referral sa tirahan, Bridge at iba pang pansamantalang pabahay ay ginawang naaangkop at magagamit. Ang mga beterano na nanganganib na walang tirahan ay inaalok din ng mga serbisyo sa pag-iwas.

Handbook ng Mga Beterano ng Kalahok 2022

Ang mga Suportang Serbisyo para sa Mga Pamilyang Beterano ay maaaring may kasamang: