Sama-sama Nating Siningasin ang Posibilidad

Paglikha ng walang limitasyong mga landas para sa mga indibidwal na may kapansanan sa intelektwal at pag-unlad at mga beteranong pamilya sa buong California.

Magbigay

Lahat ng tao ay kabilang.

Tinutulungan ng Adjoin ang mga indibidwal na magkakaiba ng pinagmulan, interes, at kakayahan upang makamit ang kanilang plano sa buhay sa mga pamayanan kung saan sila nakatira, nagtatrabaho, matuto, at naglaro.

Ang aming Misyon

Tulungan kaming bumuo ng isang mundo kung saan maaaring mapabilang ang lahat

Magbigay