HUWAG KALIMUTAN ANG PETSA!

Ang ika-29 ng Nobyembre ay GivingTuesday na isang pandaigdigang kilusang mapagbigay na hinihikayat ang mga tao na gumawa ng mabuti. Mag-donate ngayon at suportahan ang mga indibidwal na may I/DD at Veteran na pamilyang Adjoin na naglilingkod.

Mag-donate Ngayon

Sama-sama Nating Siningasin ang Posibilidad

Paglikha ng walang limitasyong mga landas para sa mga indibidwal na may kapansanan sa intelektwal at pag-unlad at mga beteranong pamilya sa buong California.

Magbigay

Lahat ng tao ay kabilang.

Tinutulungan ng Adjoin ang mga indibidwal na magkakaiba ng pinagmulan, interes, at kakayahan upang makamit ang kanilang plano sa buhay sa mga pamayanan kung saan sila nakatira, nagtatrabaho, matuto, at naglaro.

Ang aming Misyon

Tulungan kaming bumuo ng isang mundo kung saan maaaring mapabilang ang lahat

Magbigay