Gumawa ng Epekto, Maging Pathway Partner

Ang Adjoin Pathway Partners ay isang dedikadong grupo ng mga buwanang nagbibigay sa isang misyon upang tulungan ang mga tao na makahanap ng mga komunidad kung saan sila ay nakadarama na ligtas at iginagalang, at maaaring maging ang kanilang sarili sa bawat aspeto ng kanilang buhay.

Matuto Nang Higit Pa

Adjoin Catalyst Impact Story

Brandi, Adjoin Catalyst Supported Living Services Kwento ng Tagumpay

Si Brandi ay isang indibidwal na pinaglilingkuran ng Adjoin Catalyst na nakatira na may kapansanan sa intelektwal, cerebral palsy, at seizure disorder sa Imperial Valley. Nag-iisang namumuhay si Brandi sa suporta ng Adjoin Supported Living Services. Mag-click sa ibaba para matuto pa tungkol kay Brandi at sa epekto ng Adjoin, partikular sa panahon ng pandemya ng COVID-19.